Wij ondersteunen mensen die lichamelijk en/of spiritueel problemen hebben. De behandelaars die in ons Centrum werkzaam zijn, doen dat door middel van handoplegging. Hierbij dragen zij levensenergieën over die (tevens) de eigen herstelkrachten van de cliënt opwekken.

"Kom naar Mij ...... dan zal Ik jullie rust geven" *.

Voor het Centrum betekent dienstbaarheid, dat wij, naar het voorbeeld van Jezus Christus, jong en oud, naar ons vermogen behulpzaam willen zijn.

Heeft u verdriet, of zit u in een rouwverwerkingsproces? Heeft u gevoelens van depressiviteit of iets ernstigs in het leven meegemaakt, waarover u wilt praten? Zoekt u naar antwoorden op zingeving of andersoortige geestelijke onderwerpen?

Daarnaast beschikt het Centrum ook over een fotobehandelgroep. Meer informatie over onze diensten, bereikbaarheid en de opzet van het Centrum, vindt u via de keuzemogelijkheden bovenaan de pagina.

Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

* Matteüs 11:28