Jaarverslag 2018

De vergrijzing van onze maatschappij heeft op twee manieren behoorlijk impact gehad op de stichting. Wij hebben zowel medewerkers, als donateurs verloren.

Medewerkers: wegens een hoge leeftijd of een minder goede gezondheid, hebben een aantal vrijwilligers hun activiteiten moeten staken. De vele pogingen om nieuwe medewerkers aan te trekken hebben vooralsnog geen resultaten geboekt. Het demotiveert ons echter niet om te blijven proberen. Donateurs: door het verlies aan donateurs is het financieel resultaat wat mager geweest. Hierdoor konden bepaalde geplande activiteiten geen doorgang vinden.

Aan het pand waarin de stichting gehuisvest is, moest groot onderhoud gepleegd worden. Ondanks de extra kosten hebben wij ons aan al onze verplichtingen kunnen houden. Bij een stichting met een ANBI status mogen de bestuurders geen loon ontvangen. Bij het Van Gemert Centrum ontvangen ook de overige medewerkers geen loon. Om de stichting niet te belasten hebben medewerkers zelfs geen gebruik gemaakt van hun recht om onkosten te declareren.

Beleidsvisie: de behandelaars bieden hulp aan cliƫnten door middel van handoplegging. Hierbij wordt levensenergie overgedragen, ter ondersteuning van de eigen herstelkrachten. Ter bevordering van de geestelijke groei worden er voor cliƫnten en medewerkers meditatiesessies en lezingen gehouden.

Zij die in een rouwverwerking zitten, eenzaam zijn of op zoek zijn naar antwoorden op zingeving en andersoortige geestelijke onderwerpen, kunnen te allen tijde binnen lopen. In de toekomst hopen wij mensen met een burnout, hoge stressgevoeligheid en depressiviteit in groepsverband te kunnen begeleiden.

Onze kerntaak blijft nog altijd: hulp en ondersteuning bieden aan onze naasten en het verspreiden van het gedachtegoed van Wim van Gemert senior. Er wordt systematisch gewerkt aan het maken van publicaties hieromtrent.


RSIN-nummer Stichting Van Gemert Centrum 8104.50.975

Bestuurssamenstelling

Genomen uit het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, 31-10-2016, KVKnr: 09108182

1. Huisintveld, Hans Cornelis, bevoegheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

2. Van Gemert, Wilhelmus Gerardus, titel: voorzitter, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

3. Van Gemert, Petronella Maria, Penningmeester, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

4. Angenent, Samuel Callictus Wilhelmus Jacobus Dieudonné, secretaris, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.


Financiële verantwoording

Balans

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

31-12-2018

--

--

25.269

31-12-2017

--

--

20.410

Passive

Eigenvermogen

Schulden lang

Schulden Kort

31-12-2018

-107.943

68.248

64.964

31-12-2017

-111.718

76.248

55.880

De stichting heeft geen werknemers (enkel vrijwilligers).
Kent geen beloningen.
Kent bij uitzondering reiskostenvergoeding toe.