.

Behandelpraktijk

In de praktijk van ons centrum worden mensen, die lichamelijke en/of geestelijke problemen hebben, individueel behandeld. Er zijn vijf behandelaars. Ze dragen genezende energieën over door middel van handoplegging. De behandelaar houdt daarbij zijn handen vlak boven het lichaam, vooral boven de plaats waar de aandoening zich bevindt.

De overgedragen energie wordt met de normale zintuigen niet waargenomen, maar is zeer reëel. Zij draagt ertoe bij dat de eigen herstelkrachten, die verzwakt of sluimerend in de cliënt aanwezig zijn, weer worden opgewekt. Hierdoor worden deze mensen beter in staat gesteld zichzelf te genezen.