.

Hulpdienst

Ieder mens die behulpzaam en warmvoelend is, straalt genezende liefdeskracht uit. Daarom heeft het VGC diverse hulpverleners georganiseerd in een hulpdienst. Onze hulpverleners zijn vrijwilligers die mensen helpen door zich voor hen open te stellen, naar hen te luisteren en liefdevolle kracht uit te stralen. Werkzaamheden die hieruit kunnen voortvloeien zijn:

* bezoeken afleggen en hulpverlenende gesprekken voeren

* oppassen bij zieken

* wandelen met mensen die slecht ter been zijn

De hulpverlener is niet bevoegd advies te geven omtrent geneesmiddelen. Ook is het niet de bedoeling dat hij een professionele hulpverlener, zoals bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, vervangt. De tijdsduur van een bezoek en van de gehele hulpverlening is sterk afhankelijk van de hulpvraag en wordt besproken met de coördinator van de hulpdienst.