.

Lezingen

Lezingen over Geestelijke Ontwikkeling

Ieder mens heeft een stoffelijk en een geestelijk lichaam, die met elkaar in balans behoren te zijn. In onze hedendaagse drukke maatschappij zijn wij eigenlijk alleen maar met stoffelijke zaken bezig. Ruimte voor de innerlijke, geestelijke mens is er niet of nauwelijks. Door ons geestelijk tekort ontstaat er een disbalans in ons hele wezen. Het stoffelijk lichaam zal hierop reageren, verzwakken en vatbaarder worden voor ziektes. De mens is voor een belangrijk deel verleerd om zijn geestelijk wezen te voeden.

Het Van Gemert Centrum verzorgt lezingen over geestelijke ontwikkeling om ons weer op het goede spoor te zetten.

Bekijk de Agenda voor de data van onze lezingen.