De Stichting kent een bestuur dat richting geeft aan het beleid.

Het Behandelcentrum wordt gecoördineerd door een management team.

De redactie verzorgt het "VGC - nieuws", een blad voor donateurs.